Republika Hrvatska je fiktivna članica EU. Pročitajte (poznata) prava prezimena političara kripto Židova - cionista (Khazara Sefarda i Aškenaza) koji svim narodima bivše države rade o glavi

Prostim riječima: Presude u ime Republike Hrvatske nemaju nikakvu pravnu težinu niti zakonsko uporište. Dapače, kazneno su djelo zbog lažnog predstavljanja sudaca. Kako sudac zaposlen u privatnoj tvrtki ili korporaciji može donositi presude u ime Republike Hrvatske? Kazneno djelo je i to što vlasnici privatne paradržavne tvrtke HRVATSKA d.o.o koriste ime Hrvatska.

Kako se očitovati na poziv zbog 'govora mržnje'?

PRIMJER: Očitovanje na poziv za kazneno djelo „javno poticanje na nasilje i mržnju“

Republika Hrvatska d.o.o. - D-U-N-S broj 500640570

Ministarstvo unutarnjih poslova d.o.o - D-U-N-S brojem 500670289 – poslovi javnog reda i sigurnosti 8424; 
Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije
Sektor kriminalističke policije
Služba organiziranog kriminaliteta

PREDMET: Očitovanje na poziv u kojem navodite da me sumnjičite za kazneno djelo „javno poticanje na nasilje i mržnju“ temeljem odredbi članka 325 stavka 2. Zakona o kaznenom postupku.

Pozivajući se na Pouku o pravima osumnjičenika (2, 3, 4 i 5) iznosim slijedeće:

1. Ne postoji javno poticanje na nasilje i mržnju

Zamjenica Općinske državne odvjetnice Barbare Volf Volčanšek u predmetu Broj:K-DO-675/16, odbacila je kaznenu prijavu koju je podnijela udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' protiv Olivera Frljića uz obrazloženje da njegovi članci zagovaraju interese nekih marginalnih društvenih skupina!!??  Ako su Hrvati marginalna društvena skupina onda mi je jasno da ova presuda nije donesena u ime Republike Hrvatske već u ime zakona privatne tvrtke istog imena REPUBLIKA HRVATSKA D.O.O, odnosno Ustava Talmuda. 

2. Opća načela zakona o medijima

SLOBODA MEDIJA

Članak 3.
(1) Jamči se sloboda izražavanja i sloboda medija.
(2) Sloboda medija obuhvaća osobito: slobodu izražavanja mišljenja, neovisnost medija, slobodu prikupljanja, istraživanja, objavljivanja i raspačavanja informacija u cilju informiranja javnosti; pluralizam i raznovrsnost medija, slobodu protoka informacija i otvorenosti medija za različita mišljenja, uvjerenja i za raznolike sadržaje, dostupnost javnim informacijama, uvažavanje zaštite ljudske osobnosti, privatnosti i dostojanstva, slobodu osnivanja pravnih osoba za obavljanje djelatnosti javnoga informiranja, tiskanja i raspačavanja tiska i drugih medija iz zemlje i inozemstva, proizvodnju i objavljivanje radijskog i televizijskog programa, kao i drugih elektroničkih medija, autonomnost urednika, novinara i ostalih autora programskih sadržaja u skladu s pravilima struke.

Članak 4.
(1) Nitko nema pravo prisilom ili zloporabom položaja utjecati na programski sadržaj medija, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu medija.
(2) O povredama slobode izražavanja i slobode medija odlučuje sud.
2. Obveze države radi poticanja pluralizma i raznovrsnosti medija

Članak 5.
(1) Republika Hrvatska potiče i štiti pluralizam i raznovrsnost medija na način propisan zakonom.
(2) Poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na:
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih državljana Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih Hrvata izvan granica Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj…

3. Novinarstvo ili novinstvo

Novinarstvo je struka kojom se bave novinari. Posao im je prikupljanje, pisanje i objavljivanje informacija za tiskane medije, časopise, radio, televiziju i Internet. U Hrvatskoj je najstarija obrazovna ustanova u području novinarstva Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ustav Republike Hrvatske svojim člankom 38. stavkom 3. jasno određuje: Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Međunarodna federacija novinara 1926. donijela je deklaraciju koja služi kao etički standard profesionalnog ponašanja novinara. Ona ima 9 članaka. Nagrada Joseph Pulitzer dodijeljuje se svake godine u travnju najboljem novinaru za pisanu riječ.

1. Poštovanje istine i prava javnosti na istinu prava je dužnost novinara.
2. U obavljanju svojih dužnosti, novinar će uvijek braniti načela slobode i pravo na objektivan komentar ili kritiku.
3. Novinar će izvještavati u skladu s činjenicama kojima podrijetlo dobro poznaje. Novinar neće izostaviti bitnu informaciju ili krivotvoriti dokumente.
4. Novinar će se uvijek koristiti moralnim metodama, kako bi došao do vijesti, fotografije ili dokumenta.
5. Novinar će sve poduzeti kako bi ispravio objavljenu informaciju čim se ispostavi da je namjerno netočna, pa i bez intervencije ispravka.
6. Novinar će poštovati profesionalne tajne u sveti s izvorima informacije koju je dobio u povjerenju.
7. Novinar je svjestan opasnosti od diskriminacije koju nerijetko potiču mediji, te će sve učiniti da izbjegne produbljivanje tave diskriminacije, posebno one koja je utemeljena na razlikama u rasi, spolu, vjeri itd.
8. Novinar će smatrati velikom uvredom: plagijat, zlobne pogrešne interpretacije i klevete i neosnovane optužbe, a i prihvaćanje mita radi tiskanja neke informacije.
9. Novinar vrijedan ovoga naziva smatrat će svojom dužnošću slijediti već spomenuta načela.

Novinarstvo kao i druga zanimanja traži profesionalnost i odgovornost, a mnogi danas nemaju te osobine iako se bave novinarstvom. Novinar i njegova djelatnost društveno su neobično važne, jer kao sustav omogućuju brz protok informacija. Novinar je zadnja linija obrane istine od laži, dobra od zla.

4. Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19.

'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredjeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.

5. Zaključak

Ja, odnosno 94,17% hrvatskih građana 1991. na Referendumu se izjasnilo za neovisnost Republike Hrvatske. Protuustavnim potpisom Lisabonskog ugovora Republika Hrvatska prestala je biti neovisna i suverena država. Nakon toga (29.04.2013.) registrirana je i počela s radom, sa svojim računom i za svoj račun, privatna tvrtka istog imena ali ograničene odgovornosti čiji je prvi direktor (a ne predsjednik Republike Hrvatske)  bio Ivo Josipović.

Republika Hrvatska ( D-U-N-S broj 500640570) - Blokiran transakcijski račun 29.04.2013. nakon provedeneg stečajno postupka. Prvi predsjednik registrirane kompanije (nakon likvidacije Republike Hrvatske 29.04.2013.) imena URED PREDSJEDNIKA (D-U-N-S broj 552658569) bio je Ivo Josipović zaveden kao primary executive (izvršni direktor), a ne kao Predsjednik Republike Hrvatske.

tvrtka hr d.o

diirektor ivo

Naša domovina Republika Hrvatska je – sa svim svojim institucijama, od vrha do dna, bez našeg znanja u jednom trenutku pretvorena u – tvrtku. To znači da njome više ne upravljaju zakoniti predstavnici našeg naroda, već činovnici stvarnog vlasnika te tvrtke – a tko je to – vrijeme će pokazati.
Ovu nevjerojatnu prevaru otkrio je dokument
REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. u kojem se pojašnjava značenje D-U-N-S broja.

Što je D-U-N-S broj?

D-U-N-S broj (Data Universal Numbering System – Podaci jedinstvenog sustava numeriranja) je devetoznamenkasta shema kodiranja. Tvrtke diljem svijeta mogu biti s D-U-N-S brojem jasno identificirane. To omogućuje tvrtkama da se svrstaju
prema njihovim matičnim tvrtkama, sjedištima, podružnicama, djelatnostima i poslovnicama.

Tko može zatražiti D-U-N-S broj?

D-U-N-S broj je namijenjen isključivo u svrhu identifikacije poduzeća. To uključuje podjele tvrtke, kao i vlasnike poduzetnika i privatnika.
Međutim, D-U-NS brojevi se nikada ne dodjeljuju privatnim osobama.

Republika Hrvatska i sve njezine institucije uredno su sa D-U-N-S brojem ubilježene kao tvrtke, a ne kao institucije suverene države kojom vlada narod.

Ivo Josipović je donio ustašku zmiju iz Izraela, svirao na klaviru Dodiku...nakon njega instalirana je Kolinda Grabar Kitarović "zaslužna" za potpisivanje Agende 2030 i Marakeškog sporazuma koji nam je udomio migrante bez identifikacije, a šlag na tortu narodu je servirana pila naopako Zoran Milanović,

ONI, u svojstvu glavnih direktora svoje tvrtke u ovih 10 godina uspjeli su: raseliti najproduktivniju mladost, depopulirati hrvatski narod chemtrailsima, GMO-om i covid 'cjepivima', HAARP-om inicirati požare, poplave, tuče, uništiti poljoprivredu, stočarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, rasprodati zemlju, vodu, šume., legalizirati istospolne zajednice koje mogu usvajati i djecu, ozakonili rodnu ideologiju, lihvare i pljačkaju porezne obveznike...nema kraja njihovih prevara, lopovluka i veleizdaja. 

Republika Hrvatska je fiktivna članica EU

Naime, Članak 135. stav 4. kaže: 'Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu i samo NAROD referendumom može donijeti odluku o udruživanju sa drugim asocijacijama'. Temeljne odredbe Ustava, Članak 2. stav 1. kaže „Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Potpisom Lisabonskog ugovora, Hrvatska je izgubila svoj suverenitet, što je protuustavno po članku 2. Ne obazirući se na to veleizdajnici Jadranka Kosor u svojstvu premijerke i Ivo Josipović u svojstvu predsjednika potpisali su dana 9. prosinca 2011. godine, za vrijeme summita u Bruxellesu, takozvani mali ustav EU, odnosno Lisabonski sporazum i time pokazali da su iznad Ustava RH i naroda! 

Iako Članak 1.Ustava RH kaže:

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

29.04.2013. blokiran je transakcijiski račun Republike Hrvatske - likvidirana je

a započela je s radom i za svoj račun privatna tvrtka Hrvatima nepoznatog vlasnika, istog imena Republika Hrvatska d.o.o. (pocrtano Tvrtka je aktivna)

A evo vam i konkretan dokaz da u Hrvatskoj postoji i radi paradžavna, privatna tvorevina Hrvatska d.o.o. čiji se predsjednici, premijeri, ministri, suci, državno odvjetništvo i najmanje 76 zastupnika  lažno prestavlja u ime Republike Hrvatske i hrvatskog naroda.

hrvatska d.o

Kratko:

Od 29.04.2013. hrvatskim narodom upravljaju političari zaposleni u  privatnoj tvrtki ograničene odgovornosti koja protuzakonito koristi isto ime REPUBLIKA HRVATSKA. Za koju nitko, nikada nije glasovao.

Ako vam ovo nije dovoljno onda vam ni dragi Bog neće pomoći.

hr doo 617 uposlenih

Zato ne prihvaćajte njihove Zakone i Uredbe izglasane u Saboru, kao ni presude sudaca koji su od 29.04.2013. godine u radnom odnosu ove cionističke tvrtke (ne)poznatog vlasnika, registrirane u Njemačkoj podružnici Dun&Bradstreet, pod D-U-N-S brojem 500640570

Ako vas osude žalite se na presude! Ako vas uhite, tužite ih. Budite sigurni da će odustati od tužbe, uhićenja!

Također podnesite kaznenu prijavu protiv Plenkovića, Milanovića i Jandrokovića (kao najodgovornijih za stanje u Hrvatskoj) zbog suučesništva u depopulaciji hrvatskog naroda i lažnog predstavljanja predsjednikom, premijerom,  predsjednikom hrvatskog sabora! Jer oni rade za svoju tvrtku i po svom cionističkom zakonu, Ustavu, Talmudu:

TALMUD - Ustav i Zakon korporacije 'Hrvatska d.o.o' 

A Talmud je sveta knjiga za Cioniste. On sadržava ne samo religiozni nauk Cionista, nego i građanske zakone: privatno pravo, obiteljsko pravo i kazneno pravo. Talmud je za Cioniste više nego sveto pismo za Kršćane! A Talmud ili knjiga zla, zapravo je knjiga koja poziva na ubijanje nežidova, poziva na holokaust nad kršćanima. Talmud uči da je Isus Krist kopile, sin prostitutke, nečiste životinje i za Talmud su svi nežidovi gojimi (stoka) i rođeni da služe Cionistima.

Cionisti su autori AGENDE 21 i AGENDE 2030

AGENDA 21 ili nova verzija Agenda 2030 koju je potpisala veleizdajnica Kolinda Grabar Kitarović, plan je iluminata za preuzimanje svih resursa na zemlji, upravljanje njima, stvaranje jedne svjetske vlade, jedne svjetske banke i ostalih institucija preko kojih će kontrolirati sve procese u svijetu.

AGENDU 21 daleko od naše javnosti i bez da se pita narod, i bez referenduma, potpisala je najprije HDZ-ova vlada 1992. na svjetskom samitu zemalja u Brazilu, a 2012.godine na samitu RIO+20, u ime Kukuriku koalicije agendu je potpisao veleizdajnik Neven Mimica. Potpisom su se HDZ i SDP obvezali i sprovoditi agendu.

Završni citati Talmuda govore o potpunoj izopačenosti uma:

'Nežidovska djevojčica stara tri godine i jedan dan može se oskrnaviti'( Talmud, Aboda sara 37a).
'Dozvoljeno je lijekove na nežidovima isprobavati, da bi se ustanovilo da li su lijekovi štetni' (Šulah aruh, Joreh deah 158a)....
'Tko prolijeva krv onih koji nisu Židovi, Bogu žrtvu prinose' (Jalkut 772).
'Najpošteniji među nežidovima imaju se ubiti' (Talmud, S.ben Johaj 406).

Mayer Amschel Rothschild: 'Cijela Zemlja mora pripasti Židovima, a ostali pogani narodi, koji su samo životinjski izmet, ne smiju posjedovati ništa'!

tko je više

https://istinomprotivlazi.eu/izdvojeno/oni-se-doslovno-sprdaju-s-nama-procitajte-njihovih-26-veleizdaja-ovu-objavu-uporno-blokiraju-pa-je-ponavljamo-podijelite-je

Tko i po kojim kriterijima kadrovira političke veleizdajnike i lažnu oporbu?

Putem Masonerije i obavještajnog sektora, Kripto-židovske porodice daju šefove političkih stranaka, direktore institucija, urednike medija, rukovodioce unutar obavještajno-sigurnosnog sektora, itd. S druge strane, globalna elita Kripto Aškenazija (Soroš i dr.) financira bezbroj nevladinih organizacija i fondacija u svijetu...

Pročitajte (poznata) prava prezimena političara kripto Židova, (Khazara Sefarda i Aškenaza), cionista koji svim narodima bivše države rade o glavi:

HRVATSKA

Andrej Plenković (Palenker)
Stjepan Mesić (Mesis),
Ante Nobilo (Antel Nobel),,
Vesna Pusić (Wessner Pusch),
Ivica Račan (Jawitz Rach),
Ivo Sanader (Jawor Sander),
Aleksandar Stanković (Steinkopf)
Milan Bandić (Mil Bandis),
Ivo Banjac (Jawor Beina(c)ker),
Ivan Čermak (Tschermak),
Ivan i Petar Čobanković (Iwan & Peter Czoban),
Ljubo Ćesis zv. Rojs (Ches - i njegov nadimak Rojs doslovno je sefardsko prezime iz Galicije),

Martina Dalić (Martiner Dalicz),
Ivan Đikić (Dieck),
Mate Granić (Granik),
Eugen i Slavko Kvaternik (Kwater),
Ivan Malenica (Mielnica),
Vladimir Šeks (Schek, Seks),
Miroslav Škoro (Skóra),
Mika Špiljak (Spilek) i mnogi drugi

SRBIJA

Aleksandar Vučić (Alexander Wuchs),
Aleksandar Vulin (Alexander Wulin),
Ivica Dačić (Jawitz Daches),
Dobrica Ćosić (Dobrisch Chocz),
Vladan Danković (Dankowicz),
Vuk Drašković (Dereschowitz),
Milovan i Dragan Đilas (Mielwurm & Dragon Gielso(h)n), Zoran Đinđić (Zoren Ginzich),
Vuk Jeremić (Jeremiasz),
Borisav Jović (Boriczower Jawitsch),
Nataša Kandić (Kan, Kandel),
Vuk Karadžić (Byk Karach),
Nenad Janković alias Nele Karajlić (Nenadel Jankowicz alias Koralik),
Jelena Karleuša (Czarnolewski),
Nenad Kecmanović (Nenadel Kesmann),
Miloš Ković (Miloch Kowis),
Siniša Mali (Mały),
Goran Milić (Gorn Milich),
Slobodan Milošević (Miloch),
Željko Mitrović (Zehl Mittler),
Branimir Nestorović (Nestrowicz),
Srđan i Rajko Nogo (Nog), Goran Novaković (Gorn Nowak),
Dositej i Boško Obradović (Oberard),
Željko Ražnatović zv. Arkan (Zehl Rożniatowski - i njegov nadimak Arkan doslovno je drevno jevrejsko prezime), Jovan i Ljubiša Ristić (Jofe & Lubasch Rister),
Nikola Sandulović (Nik Sandel),
Ivan i Petar Stambolić (Iwan & Peter Stambulka),
Vojislav Šešelj (Weisler Sessel) i po majci Danici Misita (Messite), Dragan Škobalj (Dragon Schöbs),
Teša Tešanović (Teschner),
Branislav i Sergej Trifunović (Branis & Serkes Trif) i mnogi drugi

SLOVENIJA:

Janez Janša (Jantschalek),
Milan Kučan (Kuchen),
Borut Pahor (Paczornik),
Lojze Peterle (Peterling),
Janez Potočnik (Potocznik) i drugi

CRNA GORA:

Milo Đukanović (Jochanowicz),
Ranko Krivokapić (Krywólka),
Andrija Mandić (Mand),
Slavko Perović (Perowicz) i drugi

BOSNA I HERCEGOVINA:

Alija i Bakir Izetbegović/Izet-bega Jahića (Bäker Jahwetz) i po majci Halidi Repovac (Repan),
Dragan Čović (Dragon Chowis),
Milorad Dodik (Milrad Dodik),

Edhem Bičakčić (Edelheim Biczaczer),
Ejup Ganić (Ganz),
Ivo i Željko Komšić (Jawor & Zehl Kamche),
Emir Kusturica (Emer Kustin),
Branko i Mario Mikulić (Bran & Marin Mikulincer),
Jozo Leutar (Leuter),
Hakija i Hamdija Pozderac (Haker & Hummer Poster),
Zdravko Krsmanović (Kesmann),
Haris Silajdžić (Harz Seeliger)
Jadranko Prlić (Perlis),
Krešimir Zubak (Dziubak) i drugi.

https://istinomprotivlazi.eu/komentari/generatori-zla-khazari-kripto-zidovi-cionisti-veleizdajnici-lopovi-zele-nas-uvuci-u-novi-bratoubilacki-rat

Svi zakoni, uredbe, presude od 29.04.2013. godine nisu doneseni, izglasani u ime Republike Hrvatske već u ime privatne paradržavne tvrtke ili sotonske tvorevine HRVATSKA d.o.o.

I na ništa nas ne obvezuju!

Ignorirajte ih!

Pročitajte još: 

https://istinomprotivlazi.eu/komentari/hrvati-prestanite-blejati-po-facebooku-idite-na-markov-trg-i-trazite-od-vlade-i-zastupnika-da-vam-odgovore-tko-je-vlasnik-rh-d-o-o-registrirane-u-njemackoj-podruznici-dun-bradstreet-pod-d-u-n-s-brojem-500640570

#MI ili ONI (Cionisti)

Čitajte i dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg hrvatskog portala!

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.eu/
Pišite nam na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. 'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva'.
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)

NAPOMENA: Upadaju nam u računalo, blokiraju Naslovne slike mijenjaju slike, blokiraju linkove, videozapise, daljnje dijeljenje, ograničavaju doseg, usporavaju otvaranje portala. Podnijeli smo nekoliko kaznenih prijava za elektronsko ometanje, ali DORH ne reagira.

Čitajte alternativne medije jer su novinari glavnih medija potpuno u službi duboke države - privatne korporacije tzv. Republika Hrvatska d.o.o.

Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja

Ivica Luka Vrkić, glavni urednik portala 'Istinom protiv laži'