• Objavljeno
  • Pročitano 99997 puta

Amschel Mayer Rothschild: 'Cijela Zemlja mora pripasti Židovima a ostali pogani narodi, koji su samo životinjski izmet, ne smiju posjedovati ništa'!

Amschel Mayer Rothschild: "Sjetite se moja djeco da cijela Zemlja mora pripasti Židovima i da Pogani, budući da su samo životinjski izmet te ne mogu posjedovati ništa'' (Amschel Mayer Rothshild na posmrtnoj postelji, 1812., prema general-majoru grofa Cherep-Spiridovicha)

''Napori da se preuzme Zemlja su eskalirali. To je čak postalo očito i onima od vas koji još nisu potpuno budni. Sada se upotrebljava oružje koje čovjeku nisu poznati, "oružje" na daljinu i pod kontrolom operatora sa stola. ''Da biste u potpunosti shvatili tko je odgovoran za stanje -. sra*e u svijetu pročitajte ''Reci istinu i osramoti vraga'' od Gerarda Menuhina (Tell the Truth and Shame the Devil by Gerard Menuhin), već dugo upozorava Montaque Keen: 

Strana 254: Prije više od 400 godina firentinski državnik Niccolo Machiavelli bavio se dubokim istraživanjem metoda koje su koristili razni vladari kako bi došli na vlast. Spoznaje Machiavellija i drugih studenata moći dekreta da bi se došlo na vlast neophodno je zanemariti moralne zakone čovjeka i Boga; da se obećanja moraju dati jedino sa namjerom da se obmani i zavara druge da žrtvuju svoje vlastite interese; da se moraju počiniti najbrutalniji zločini kao stvar puke praktičnosti; da se prijatelji ili saveznici moraju iznevjeriti kao stvar, naravno, koja služi njihovoj svrsi.

Ali, takođe je određeno da ovi zločini moraju biti prikriveni od običnih ljudi, osim ako su oni korisni da bi se izazvao strah u srcima protivnika; da se mora održavati nepošten aspekt dobrotvornosti i koristi za veći broj ljudi, pa čak i jedan aspekt poniznosti da se dobije što više pomoći. (E. C. Knuth u svojoj knjizi The Empire of the "City" The secret History of British financial power, Book Tree, San Diego. Calif., 2006). (Knjiga Carstvo „grada“ Tajna povijest britanske financijske moći, treća knjiga, San Diego. Kalifornija, 2006).

Strana 255: Sva imovina drugih nacija pripada židovskoj naciji, koje stoga ima pravo da je plijeni bez skrupula. Jedan ortodoksni Židov nije vezan načelima moralnosti prema ljudima drugih plemena. On može postupati suprotno moralnosti, ako je isplativo za njega ili za Židove (Schaulchan Aruch. Chozen Hamiszpat 348, the code of Jewish Law; Authered 1563: of Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman of Ladi Kehot Publications Society, Broklyn 2014.

Is

Amschel Mayer Rothschild: "Sjetite se moja djeco da cijela Zemlja mora pripasti Židovima i da Pogani, budući da su samo životinjski izmet te ne mogu posjedovati ništa'' (Amschel Mayer Rothshild na posmrtnoj postelji, 1812., prema general-majoru grofa Cherep-Spiridovicha)

Židovski narod kao cjelina postati će svoj vlastiti Mesija. On će postići svjetsku dominaciju raspadom drugih rasa, ukidanjem granica, uništavanjem monarhija…. I uspostavljanjem Svjetske Republike u kojoj će Židovi posvuda uživati privilegije kao građani RASA. U ovoj Novoj organizaciji čovječanstva (Novi svjetski poredak - autor) "djeca Izraela" dati će sve lidere bez opiranja... Vlade različitih naroda koji čine svjetsku republiku bez poteškoća će pasti u ruke Židova ....

Tada će biti moguće da židovski vladari ukinu privatnu imovinu i svugdje koriste resurse države. Tako će obećanje TALMUD-a biti ispunjeno, u kojemu se kaže da će, kad dođe mesijansko vrijeme, Židovi imati cjelokupnu imovinu u svojim rukama. (Baruch Levy u pismu Karlu Marxu, citiranog od Sallustea, "Henri Heine i Karl Marx; Les origines secretes du bolchevisme", Rev. de Paris, 1. lipnja 1928., str. 567-589, ovdje 574.

Izraelska vlada će angažirati stotine i stotine studenata koji će širiti pro-izraelske članke i komentirati anti-izraelske članke na socijalnim mrežama poput Facebooka ili Twittera. Studenti će za uzvrat dobiti punu školarinu (gegenfrage.com, 16. kolovoza 2013.) To je samo mali izbor na samo dvije stranice Gerard Menuhinove knjige koja otkriva planove cionista/kabale da unište čovječanstvo i sve što je ono težilo uspostaviti na Zemlji.

MI ili ONI

Dugujete svojoj djeci i djeci vaše djece da se suočite sa činjenicama. Dođite do pojmova da će vam sve biti oduzeto silom i obmanom. Što je vama važnije od vaše obitelji. Vrijeme ističe jer su paraziti pojačali svoje napore da silom uzmu sve što imate. Slušajte one koji vas pokušavaju upozoriti na veliku opasnost u kojoj se nalazite. Kabala misli da niste toliko inteligentni da bi ustali protiv njih.

Cionisti /kabala žure da vas naprave robovima. Je li to ono što želite? Planirali su ovaj trenutak još od Vijeća Nicee u godini 325. poslije Krista. Započeli su s ničim: pogledajte gdje su sada. Paraziti svugdje kontroliraju sve što je potrebno za nastavak ljudskog života na Zemlji. Što ste Vi, da, Vi, spremni uraditi u svezi toga. To je nešto na što ne smijete zatvarati oči. To neće otići sve dok vas ne liše svega onoga što jeste i svega što imate. Želite li vidjeti čovječanstvo izbrisano bez da podignete prst u znak prosvjeda-protesta. Ne mogu dovoljno naglasiti opasnost sa kojom se suočavate.

Razgovarajte jedni sa drugima. Suočite se sa time što se događa i počnite raditi zajedno. Radite kao čovječanstvo. Paraziti nisu ni 1% stanovništva Zemlje. Mnogi ljudi, diljem vašeg svijeta, ubijeni su ili zatvoreni kako bi spriječili bilo kakvo suprotstavljanje", upozorava Montaque Keen.

Klaus Rothschild Schwab 'Velikim resetiranjem' dosljedno provodi oporuku Amschela Mayera Rothschilda

 Screenshot 112

Van Guann

Zapamtite, ujedinjeni ostajete, podijeljeni nećete uspjeti!

Preveo: Dragan Korać

Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.eu/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg portala!
Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredijeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.

 

 

(55 glasova)

Donirajte

Amount