Presude od 29.04.2013. pravno su ništavne!
  • Izdvojeno
  • Objavljeno
  • Pročitano 13711 puta

Presude od 29.04.2013. pravno su ništavne!

29.04.2013. započela je s radom paralelna država istog imena ali ograničene odgovornosti. Republika Hrvatska d.o.o. Naime, 1991.godine 94.17% hrvatskog naroda izjasnilo se za neovisnu Republiku Hrvatsku. Za ovu korporaciju ili tvrtku nitko nije glasovao.  Zato ne preuzimajte ni presude sudaca koji su od 2013. godine u radnom odnosu paradržavne tvrtke vlasništva duboke države. Stoga presude u Ime Republike Hrvatske nemaju nikakvu pravnu težinu niti zakonsko uporište. Dapače, kazneno su djelo zbog lažnog predstavljanja. Kako sudac zaposlen u privatnoj tvrtki ili korporaciji može donositi presude u ime Republike Hrvatske? Kazneno djelo je i to što vlasnici privatne paradržavne tvrtke HR d.o.o. koriste ime Republika Hrvatska. Isto važi i za odluke stožera koji je segmet poslovanja ove paradržavne korporacije RH d.o.o.

Kako se očitovati na poziv za obavijesni razgovor zbog "govora mržnje"?

 

Republika Hrvatska

Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije
Sektor kriminalističke policije
Služba organiziranog kriminaliteta

PREDMET: Očitovanje na poziv u kojem navodite da me sumnjičite za kazneno djelo „javno poticanje na nasilje i mržnju“ temeljem odredbi članka 325 stavka 2. Zakona o kaznenom postupku

Pozivajući se na Pouku o pravima osumnjičenika (2, 3, 4 i 5) iznosim slijedeće:

1. Ne postoji javno poticanje na nasilje i mržnju

vezano za navedene članke jer su u pitanju članci koji zagovaraju interese nekih marginalnih društvenih skupina. To je objašnjene zamjenice Općinske državne odvjetnice Barbare Volf Volčanšek u predmetu Broj:K-DO-675/16), koja je odbacila kaznenu prijavu koju je podnijela udruga 'Ne govoru mržnje-istinom protiv laži' protiv Olivera Frljića.

2. Opća načela zakona o medijima

1. SLOBODA MEDIJA

Članak 3.
(1) Jamči se sloboda izražavanja i sloboda medija.
(2) Sloboda medija obuhvaća osobito: slobodu izražavanja mišljenja, neovisnost medija, slobodu prikupljanja, istraživanja, objavljivanja i raspačavanja informacija u cilju informiranja javnosti; pluralizam i raznovrsnost medija, slobodu protoka informacija i otvorenosti medija za različita mišljenja, uvjerenja i za raznolike sadržaje, dostupnost javnim informacijama, uvažavanje zaštite ljudske osobnosti, privatnosti i dostojanstva, slobodu osnivanja pravnih osoba za obavljanje djelatnosti javnoga informiranja, tiskanja i raspačavanja tiska i drugih medija iz zemlje i inozemstva, proizvodnju i objavljivanje radijskog i televizijskog programa, kao i drugih elektroničkih medija, autonomnost urednika, novinara i ostalih autora programskih sadržaja u skladu s pravilima struke.

Članak 4.
(1) Nitko nema pravo prisilom ili zloporabom položaja utjecati na programski sadržaj medija, ni na bilo koji drugi način nezakonito ograničavati slobodu medija.
(2) O povredama slobode izražavanja i slobode medija odlučuje sud.
2. Obveze države radi poticanja pluralizma i raznovrsnosti medija

Članak 5.
(1) Republika Hrvatska potiče i štiti pluralizam i raznovrsnost medija na način propisan zakonom.
(2) Poticat će se proizvodnja i objavljivanje programskih sadržaja koji se odnose na:
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih državljana Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost svih Hrvata izvan granica Republike Hrvatske,
– ostvarivanje prava na javno informiranje i na obaviještenost pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj…

3. Novinarstvo ili novinstvo

Novinarstvo je struka kojom se bave novinari. Posao im je prikupljanje, pisanje i objavljivanje informacija za tiskane medije, časopise, radio, televiziju i Internet. U Hrvatskoj je najstarija obrazovna ustanova u području novinarstva Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ustav Republike Hrvatske svojim člankom 38. stavkom 3. jasno određuje: Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.

Međunarodna federacija novinara 1926. donijela je deklaraciju koja služi kao etički standard profesionalnog ponašanja novinara. Ona ima 9 članaka. Nagrada Joseph Pulitzer dodijeljuje se svake godine u travnju najboljem novinaru za pisanu riječ.

1. Poštovanje istine i prava javnosti na istinu prava je dužnost novinara.
2. U obavljanju svojih dužnosti, novinar će uvijek braniti načela slobode i pravo na objektivan komentar ili kritiku.
3. Novinar će izvještavati u skladu s činjenicama kojima podrijetlo dobro poznaje. Novinar neće izostaviti bitnu informaciju ili krivotvoriti dokumente.
4. Novinar će se uvijek koristiti moralnim metodama, kako bi došao do vijesti, fotografije ili dokumenta.
5. Novinar će sve poduzeti kako bi ispravio objavljenu informaciju čim se ispostavi da je namjerno netočna, pa i bez intervencije ispravka.
6. Novinar će poštovati profesionalne tajne u sveti s izvorima informacije koju je dobio u povjerenju.
7. Novinar je svjestan opasnosti od diskriminacije koju nerijetko potiču mediji, te će sve učiniti da izbjegne produbljivanje tave diskriminacije, posebno one koja je utemeljena na razlikama u rasi, spolu, vjeri itd.
8. Novinar će smatrati velikom uvredom: plagijat, zlobne pogrešne interpretacije i klevete i neosnovane optužbe, a i prihvaćanje mita radi tiskanja neke informacije.
9. Novinar vrijedan ovoga naziva smatrat će svojom dužnošću slijediti već spomenuta načela.

Novinarstvo kao i druga zanimanja traži profesionalnost i odgovornost, a mnogi danas nemaju te osobine iako se bave novinarstvom. Novinar i njegova djelatnost društveno su neobično važne, jer kao sustav omogućuju brz protok informacija. Novinar je zadnja linija obrane istine od laži, dobra od zla.

4. Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19.

'Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice'

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredjeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.

5. Zaključak

Ja, odnosno 94,17% hrvatskih građana 1991. glasovalo je za neovisnost Republike Hrvatske. Protuustavnim potpisom Lisabonskog ugovora Republika Hrvatska postala je ovisna, odnosno instalirana je paradržavna korporacija istog imena Hrvatska Republika d.o.o. čiji upravitelji, politički i ini slugani, pljačkaju, lihvare i truju hrvatski narod chemtrailsom, GMO-om, danas cjepivima protiv virusa SARS-Cov-2, koji ne postoji jer nikada nije izoliran.

Naime, Članak 135. stav 4. kaže: 'Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu i samo NAROD referendumom može donijeti odluku o udruživanju sa drugim asocijacijama'. Temeljne odredbe Ustava, Članak 2. stav 1. kaže „Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv. Potpisom Lisabonskog ugovora, Hrvatska je izgubila svoj suverenitet, što je protuustavno po članku 2. Ne obazirući se na to Jadranka Kosor u svojstvu premijerke i Ivo Josipović u svojstvu predsjednika potpisali su dana 9. prosinca 2011. godine, za vrijeme summita u Bruxellesu, takozvani mali ustav EU, odnosno Lisabonski sporazum i time pokazali da su iznad Ustava RH i naroda! Iako Članak 1.Ustava RH kaže:

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

9.04. 2013. započela je s radom paralelna država  istog imena ali  ograničene odgovornosti  tzv. Republika Hrvatska d.o.o.

rh tvrtka2

Naime, 1991.godine 94.17% hrvatskog naroda izjasnilo se za neovisnu Republiku Hrvatsku. Za ovu korporaciju ili tvrtku nitko nije glasovao. Zato ne preuzimajte ni presude sudaca. Oni su od 2013. godine u radnom odnosu ove paradržavne tvrtke vlasništva duboke države. Stoga presude u Ime Republike Hrvatske nemaju nikakvu pravnu težinu niti zakonsko uporište. Dapače, kazneno su djelo zbog lažnog predstavljanja. Kako sudac zaposlen u privatnoj tvrtki ili korporaciji može donositi presude u ime Republike Hrvatske? Kazneno djelo je i to što vlasnici privatne tvrtke HR d.o.o. koriste ime Republika Hrvatska! Isto važi i za odluke stožera koji je segmet poslovanja ove paradržavne korporacije RH d.o.o.

Žalite se na presude! Razotkrijte ih. Budite sigurni da će odustati od tužbe! Podnesite kaznene prijave protiv sudaca zbog lažnog predstavljanja!

3očito686c670f935683f1d032837862fe505 S

Ivica Luka Vrkić, glavni urednik portala Istinom protiv laži

 Čitajte nas na našem portalu: http://istinomprotivlazi.eu/

Komentirajte na našoj fb stranici: https://www.facebook.com/istinomprotivlazi1/

Pišite nam na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dijelite objave Ipl-a - najcenzuriranijeg portala!
Opća deklaracija o ljudskim pravima: Član 19. „Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice. Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti jedan je od temelja demokratskog društva. U svojoj vjerskoj dimenziji ona je jedan od najvitalnijih elemenata koji sačinjavaju identitet vjernika i njihovu koncepciju života, ali također je dragocjena za ateiste, agnostike, skeptike i neopredijeljene. Pluralizam, neodvojiv od demokratskog društva, koji se teškom mukom stjecao tijekom stoljeća, ovisi o njoj.

Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Dozvoljeno je preuzimanje ovog teksta isključivo u cijelosti, bez vršenja izmjena, dodavanja i oduzimanja.
NAPOMENA: Ponovno nam upadaju u računalo, mijenjaju slike u objavama, blokiraju linkove i videozapise, usporavaju otvaranje...

 

 

Poslijednja izmjena dana Subota, 19 Studeni 2022 22:57
(29 glasova)

Donirajte

Amount